Rayuan untuk Syria

Rayuan untuk Syria

Selasa, September 22, 2009

Ibn Khaldun dalam Sorotan 600 tahun


Pada 2006, satu persidangan antarabangsa telah diadakan dalam usaha memperingati 600 tahun pemergian ilmuwan besar Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan tokoh umat Islam kelahiran Tunisia yang mana pernah hidup ketika imperium Islam bahagian Barat (termasuk Afrika Utara) di ambang kehancuran. Andalusia terpecah belah menjadi kerajaan kecil (muluk at-tawaif). Kaum Murabitun (Almoravid) dan Muwahhidun (Almohad) saling berebut wilayah dan pengaruh. Sementara Kristian di Utara mengumpul kekuatan mereka untuk merampas semula Andalusia dalam misi yang dinamakan "reconquista". Bermula dengan kejatuhan Toledo (1085), diikuti Cordoba (1236) dan Seville (1248) dan kubu terakhir di Granada (1492).

Menurut Dr. Syamsuddin Arif, Pensyarah Kuliyyah Ilmu-Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Gombak, keadaan sososio politik yang tidak menentu itu tentulah mempengaruhi perjalanan hidup dan pemikiran Ibn Khaldun. Mungkin kerana kesibukannya sebagai pegawai tinggi negara dan keterlibatan dalam politik, Ibn Khaldun tidak banyak banyak menghasilkan karya bertulis. Hanya tercatat beberapa buku kecil tentang ilmu mantiq dan filsafat Lubab al-Muhashshal, tentang tasawuf, Syifa as-Sa'il li Tahdzib al-Masa'il dan sebuah otobiografi at-Tarif.

Namun ia meninggalkan sebuah karya raksasa berjudul:"Tarjuman al-'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wal Khabar fi Ayyam al-A'rab wal Barbar wa man 'asharahummin dzawa s-Sulthan al-Akbar". Bahagian pendahuluan kitab inilah yang melonjakkan namanya ke seluruh dunia.

Saya menyimpan Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun dan menjadikan sebagai bahan bacaan asas kepada penggerak Grup Penjejak Muda Tamadun Dunia (GPTD).

Apa yang menarik dalam kitab ini ialah kesimpulan Ibn Khaldun yang menyatakan bahawa ketika negara sudah mencapai puncak kejayaan , kemakmuran dan kedamaian, maka pemerintah mahupun rakyatnya cenderung menjadi tamak dan melampui batas dalam menikmati apa yang mereka miliki dan kuasai. Itulah petanda kejatuhan mereka sudah dekat.

Senario yang disimpulkan oleh Ibn Khaldun di atas sudah menampakkan tandanya di Malaysia. Cuma persoalannya siapa yang akan jatuh negara Malaysia secara amnya atau Barisan Nasional secara khususnya? Sama-sama kita fikirkan natijahnya.

Tiada ulasan: