Rayuan untuk Syria

Rayuan untuk Syria

Isnin, Mei 22, 2017

Kertas Nota SimposiumSIMPOSIUM KESUKARELAWANAN PERTUBUHAN BELIA 2017
Hotel Ixora, Seberang Perai 19 Mei 2017
Pengurusan Pertubuhan Belia : Mengurus dengan Minda, Ruh dan Jiwa


Jufitri bin Joha
Naib Presiden
Majlis Belia Malaysia (MBM)


MUQADDIMAH:

1. Pengurusan merupakan suatu seni dan urusan terpenting dalam mengendalikan, mengelolakan dan mengatur sesuatu pertubuhan belia agar nampak tersusun, menarik dan memberikan impak yang besar dalam komuniti belia dan masyarakat.

2. Mengurus merupakan suatu kemahiran insaniah yang perlu dikuasai dan dipraktiskan oleh pemimpin belia untuk mengemudi pertubuhan belia agar mencapai matlamat utama iaitu melahirkan belia bercirikan insan kamil.

3. Kemahiran mengurus merupakan satu kerja yang mencabar kerana ianya bukan hanya melibatkan satu aspek sahaja tetapi melibatkan pengurusan holistik seperti mengurus:

a.) manusia b.) kepimpinan c.) kepengikutan d.) sumber e.) perubahan f.) komunikasi g.) prestasi h.) konflik.

4. Justeru mengurus pertubuhan belia merupakan suatu platform latihan dan action learning yang terbaik bagi mempersiapkan generasi muda memimpin masyarakat di lapangan sebenar dan jauh lebih mencabar.

CABARAN MEMIMPIN DAN MENGURUS:

5. Berhadapan dengan generasi Y yang dikenali sebagai generasi connected but disconnected ini menambahkan lagi cabaran kepada pemimpin persatuan belia untuk kelihatan mempunyai faktor “wow” dan terus kekal releven sebagai platform yang signifikan untuk mereka sekaligus menjadi pelapis kepada pertubuhan belia.

6. Pertubuhan belia sebagai platform fizikal yang sentiasa releven untuk melahirkan kepimpinan Negara dan pendidikan informal wajar dipimpin dan diuruskan oleh pemimpin belia yang berwawasan, berkarisma dan berintegriti dan mempunyai semangat kesukarelawanan yang tinggi.

7. Justeru menurut mahaguru pengajian belia Universiti Puta Malaysia (UPM) Profesor Dr. Azimi Hamzah bahawa pertubuhan belia wajar melakukan anjakan paradigma bagi mengangkat martabat dan harakat perjuangannya.

8. Pertubuhan dan kepimpinan belia disaran untuk amalkan back to basic untuk mengurus dengan minda, ruh dan jiwa.

MENGURUS DENGAN MINDA, RUH & JIWA:

9. Anjakan paradigma boleh berlaku jika amalan mengurus dengan minda, ruh dan jiwa dihayati dan diamalkan sepenuhnya.

10. Mengurus dengan minda bermaksud mengurus berpandukan dokumen falsafah pembangunan belia iaitu Dasar Belia Malaysia (DBM) 2015 – 2035.

11. Mengurus dengan minda juga bermaksud mengurus berdasarkan falsafah perjuangan dan fungsi penting pertubuhan belia. Profesor Azimi (2002) dalam buku Persatuan Belia di Malaysia menyenaraikan 9 kepentingan pertubuhan belia iaitu pembangunan kepimpinan, pemantapan imej belia, pusat pengajaran dan pembelajaran; pembangunan masyarakat; pusat sumber; perpaduan masyarakat; penyaluran suara belia; pembangunan program kesukarelawanan; dan pembangunan sukan dan rekreasi.

12. Mengurus dengan minda juga bermakna kita mengurus dengan apa yang disebutkan oleh John C. Maxwell sebagai pemikiran orang berjaya seperti big-picture thinking; realistic thinking; creative thinking; dan strategic thinking.

13. Mengurus dengan minda adalah mengurus dengan berpaksikan idealisme, budaya ilmu dan kemahiran agar output yang dihasilkan benar-benar mantap.

MENGURUS DENGAN RUH


14. Mengurus dengan ruh merupakan elemen yang penting agar pengurusan tersebut berlaku bukan sekadar dengan tubuh badan fizikal tetapi disertakan dengan ruh kerohanian yang jitu.

15. Mengurus pertubuhan belia merupakan satu ibadah dan amal kebajikan yang bermanfaat membantu menambahkan saham akhirat.

16. Mengurus pertubuhan belia juga membawa konotasi mengurus dengan penuh integriti dan ia merupakan amanah yang akan dipersoalkan di hari akhirat kelak.

17. Mengurus dengan ruh disertakan dengan manajeman hati yang mempersatukan hati-hati pimpinan agar terus menjaga niat ikhlas dan kepentingan umum melebihi kepentingan peribadi. Pendeta Zaaba pernah menyarankan:

“Berbuat baik aduhai rakan,
Jika tidak dikenang insan
Dicampak ke laut, jika tidak dikenal ikan
Tuhan tahu iakah bukan”
18. Natijahnya, pemimpin belia akan menemui kepuasan dan makna kehidupan sebenarnya.

MENGURUS DENGAN JIWA

19. Mengurus jiwa adalah memimpin dan mengurus pertubuhan dengan penuh semangat kesukarelawanan dan semangat pengorbanan yang tinggi. Kesukarelawanan menurut Dr. Azizan Bahari (2016) dalam bukunya Kesukarelawanan ialah “suatu konsep dan amalan berkaitan dengan sumbangan atau perkongsian masa, sumber, pengetahuan, kemahiran, kebolehan, pengalaman, dan sebagainya yang dilaksanakan secara sukarela, yakni tanpa paksaan (oleh sesiapa) dan tanpa berbayar atau mengharapkan ganjaran kewangan”.

20. Dengan jiwa kesukarelawanan dan semangat nyalarasa (passion) yang tinggi maka pertubuhan belia akan diurus dengan tata kelola yang baik, cekap, kreatif dan profesional.

21. Pertubuhan belia yang sinonim dengan gerakan kesukarelaan inilah yang pernah menggegarkan persada tanahair sebagai gerakan menuntut kemerdekaan dan menjadi rakan strategik pembangunan Negara serta melahirkan gergasi-gergasi kepimpinan Negara dan Dunia.

22. Untuk mendapatkan aura dan inspirasi ini, lihatlah contoh contoh pertubuhan belia terbaik seperti Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Majlis Belia Felda Tenggaroh 2 (MBFM) Mersing, Persatuan Beliawanis Seri Sepang dan Persatuan Belia Chekas Raub yang menjadikan pertubuhan belia mereka terbaik dan berperanan besar dalam masyarakat.

SEBUAH HARAPAN SEGUNUNG IMPIAN


23. Menjelang Negara Maju 2020 dan permulaan Bangsa Hebat 2050, pertubuhan belia wajib terus kekal releven dan berperanan membesar di persada tanahair sebagai landasan perjuangan pembangunan belia namun idealisme perjuangan harus dibugarkan dan pendekatan harus diinovasikan.

24. Semoga amalan kita mengangkat harakat generasi muda dan memperkasakan pertubuhan belia mendapat keberkatan daripada Ilahi.
Salam perjuangan!

20 Mei 2017 / 22 Syaaban 1438 H
2:02 pagi,
Nilai, Negeri Sembilan
.

Rabu, Mei 17, 2017

KENYATAAN MEDIA FEDERASI KEBANGSAAN PEKERJA BELIA (FKPB) 18 MEI 2017 / 21 SYAABAN 1438 HKENYATAAN MEDIA
FEDERASI KEBANGSAAN PEKERJA BELIA (FKPB)
18 MEI 2017 / 21 SYAABAN 1438 H


Dasar Belia Malaysia (DBM) yang telah disemak dan dilancarkan pada tahun 2015 adalah sebuah dokumen falsafah pembangunan belia yang komprehensif dalam mempersiapkan belia sebagai aset berharga Negara mendepani masa hadapan dengan pendekatan pembangunan belia positif dan pembinaan aset luaran serta dalaman belia. DBM mengandungi empat komponen utama termasuklah komponen “Holistik dan Berpandukan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara”. Di bawah komponen ini memperuntukkan 9 bidang keutamaan belia termasuklah “Profesionalisme Kerja Belia”.

Menurut DBM 2015 – 2035 ini, Profesionalisme Kerja Belia merupakan bidang baru yang memberi fokus utama dalam membangunkan keupayaan dan kompetensi Kumpulan Pelaksana Belia dalam hal berkaitan belia. Ini bertujuan supaya pihak pelaksana pembangunan belia berkeupayaan memastikan segala pelaksanaan DBM sebenar-benarnya memenuhi keperluan pembangunan belia dan menyumbang kepada pembangunan strategik Negara di masa hadapan.
Daripada sudut yang lain pula, selaras dengan citra Wawasan 2020 dan aspirasi Transformasi Negara 2050, Malaysia akan menjadi sebuah Negara maju menjelang 2020 dan menjadi bangsa hebat menjelang 2050 dan sudah tentu kelompok belia merupakan tonggak utamanya. Belia adalah cerminan masa hadapan Negara dan nasib Negara bergantung kepada kesediaan dan kesiapsiagaan mereka.

Justeru kelompok belia atau generasi muda ini harus dipersiapkan dan diserlahkan potensi mereka bagi berhadapan dengan cabaran ini oleh sekelompok aktivis dan pekerja yang mempunyai nyalarasa dan elemen profesionalisme dalam bidang kerja belia.

Bagi menyahut seruan dan tanggungjawab ini, Federasi Kebangsaan Pekerja Belia (FKPB) telah ditubuhkan bagi memenuhi tuntutan dan keperluan profesionalisme kerja belia. FKPB telah pun digerakkan oleh sekumpulan pemimpin Majlis Belia Malaysia (MBM) semenjak akhir 2015 dan telah mengambil langkah proaktif mendaftarkannya ke Pendaftar Pertubuhan (ROS). FKPB telah pun diluluskan pada 10 April 2017 atas nama Federasi Kebangsaan Pekerja Belia Malaysia dengan nombor pendaftaran PPM-004-14-10042017.

FKPB juga telah selesai mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan pertamanya pada 15 Mei 2017 yang lepas di Marriot Putrajaya bersempena hari kebesaran belia yang signifikan iaitu Hari Belia Negara yang disambut pada setiap 15 Mei. FKPB akan memperlengkapkan senarai pemegang jawatan sedikit masa lagi.

Secara umumnya FKPB akan berperanan sebagai platform untuk pendidik informal (informal educator) iaitu pekerja belia ini bagi menjalankan agenda membangun dan mendidik belia secara lebih fokus dan profesional. Selaku pendidik informal, pekerja belia diyakini mampu memperlengkapkan lagi sistem pendidikan Negara menjadi feeder kepada pendidik formal iaitu para guru dan pensyarah di sekolah dan institut pengajian dan kemahiran. Pekerja belia berpotensi menjadi salah satu bidang kerjaya profesional setanding peguam, doktor dan arkitek kerana usaha membangun dan mendidik wajar dilakukan secara sepenuh masa dan profesional. FKPB merupakan platform terbuka untuk individu berumur 18 tahun ke atas dan mempunyai minat mendalam dalam kerja belia. FKPB tidak terikat dengan takrifan umur belia 15 sehingga 30 tahun seperti terangkum di dalam DBM.

Buat masa ini, FKPB akan memfokuskan membangunkan aspek kerja belia manakala aspek profesionalisme kerja belia akan dibangunkan secara bersama dan rapat dengan pihak Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Malaysia. Aspek profesionalisme merangkumi pembangunan dan penyusunan sistem kelayakan akademik, latihan dan pengalaman dalam bidang kerja belia kaedah pengtauliahan atau certification.

Semoga kehadiran FKPB akan merancakkan lagi ekosistem pembangunan belia Negara sebaris dengan KBS dan MBM.
Di kesempatan ini, pihak FKPB memohon dokongan dan sokongan semua pihak khususnya pihak Kerajaan, belia dan masyarakat untuk sama-sama menjayakan agenda yang penting demi memartabatkan harakat dan perjuangan dalam membangunkan belia Negara.

Sebarang pertanyaan, pihak tuan boleh berhubung dengan Setiausaha FKPB Hasnul Haniff Harun di talian 013-2504920 atau Ketua Pegawai Eksekutif FKPB Mohammad Rizan Hassan di talian 013-7733676.

JUFITRI BIN JOHA
Pengerusi
Federasi Kebangsaan Pekerja Belia (FKPB)


Majalah al-Ustaz Bilangan 61 / 2017


John Nixon dan Interogasi Saddam
Oleh : JUFITRI JOHA


Sir John Chilcot, Pengerusi Jawatankuasa Iraq Inquiry Britain telah memutuskan pada 6 Julai 2016 bahawa polisi luar Kerajaan Britain terhadap Iraq termasuk terlibat dalam menceroboh Iraq sepanjang 2001 sehingga 2009 adalah tidak tepat. Alasan kewujudan Senjata Pemusnah Besar-Besaran (WMD) di Iraq yang mendatangkan ancaman besar kepada dunia adalah “unjustified” dan ternyata Kerajaan Britain sewaktu itu yang dipimpin Tony Blair langsung tidak bersedia dengan pelan peralihan pacsa kejatuhan Saddam. Justeru Jawatankuasa Iraq Inquiry memutuskan Kerajaan GAGAL mencapai matlamatnya.

Laporan Jawatankuasa Iraq Inquiry ini jelas menunjukkan tindakan gandingan Bush-Blair untuk menyerang Iraq yang kononnya untuk mencari WMD adalah tindakan salah bahkan jenayah perang yang tidak dapat dimaafkan. Rakyat Iraq menerima kesan yang amat sadis, mendalam dan berpanjangan sehingga kini di mana Iraq sentiasa bergolak termasuk diancam IS. Malangnya penjenayah-penjenayah perang ini masih bebas dan tidak pun ditangkap untuk dibicarakan oleh masyarakat antarabangsa. Mujurlah usaha segelintir masyarakat dunia yang prihatin melalui Kuala Lumpur War Crimes Tribunal telah mengheret dan memutuskan Bush-Blair bersalah melakukan jenayah perang sebagai simbolik membela nasib rakyat Iraq yang teraniaya.

John Nixon melalui buku terbarunya Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein turut mendedahkan kepincangan Amerika terhadap dasar luar negara yang membawa petaka besar terhadap Iraq. Nixon menulis setebal 239 mukasurat terhadap pengalaman dan kekesalannya terhadap tindakan membabi buta Iraq bersekongkol dengan Amerika untuk menyerang Iraq. Nixon yang ditugaskan menyiasat dan menyoal lanjut Saddam sejurus beliau ditangkap oleh tentera Amerika menyimpulkan bahawa tiada kebaikan yang dilihat melainkan 3 kesan buruk utama iaitu kebergantungan tinggi rantau Timur Tengah kepada Amerika; pembaziran trillion dollar dan kehilangan nyawa yang menyebabkan Iraq jauh lebih buruk daripada zaman Saddam; dan kemunculan al-Qaeda dan IS yang jauh lebih berbahaya dan dahsyat sebelum berlakunya serangan di Iraq.

John Nixon merupakan penganalisis kepimpinan senior di Central Intelligence CIA Amerika daripada tahun 1998 sehingga 2011. Beliau melawat Iraq beberapa kali untuk tujuan intelijen dan menyoal siasat Saddam. Sepanjang di CIA beliau biasa memberikan taklimat intelijen kepada kepimpinan tertinggi Kerajaan Amerika sehingga beliau meninggalkan CIA pada tahun 2001.

Debriefing the President, The Interrogation of Saddam Hussein merupakan buku pertama beliau yang menyajikan paparan pengalaman menarik menyoal siasat Saddam dan kritikan halus beliau terhadap kegagalan besar dasar luar Amerika menyerang dan menceroboh Iraq. Penguasaan Nixon terhadap subjek Negara Iraq dan Saddam membolehkan beliau ‘berdialog’’ dengan baik dengan Saddam bagi mendapatkan jawapan kepada WMD yang dituduh kononnya Iraq memilikinya.

Nixon tidak percaya kepada penggunaan kekerasan sebaliknya beliau percaya kepada pendekatan dialog dan bersahaja bagi mendapatkan jawapan daripada Saddam. Ternyata Nixon yang kaget dan teruja dengan tugasan besar ini mendapat kerjasama, jawapan serta pendedahan yang unik daripada Saddam. Sesi interogasi yang berlangsung lama di tempat tahanan Saddam berlegar sekitar pentadbiran Kerajaan Iraq, kehidupan peribadi Saddam, WMD dan politik Asia Barat.

Nixon mendapati bahawa Saddam merupakan personaliti yang menarik. Berpeluang bersemuka dengan orang yang dikajinya semenjak bertahun lamanya daripada jauh merupakan suatu yang sukar beliau percayai bahkan Nixon merupakan agen intelijen pertama yang berpeluang menyoal siasat Saddam. Nixon jugalah orang mengesahkan identiti Saddam sejurus selepas ditangkap berdasarkan kajian tatoo kaum dan parut yang ada di kaki Saddam. Nixon percaya bahawa Saddam bukanlah ancaman besar Amerika apabila Saddam mendedahkan bahawa beliau mengharapkan agar berpeluang mengukuhkan hubungan dengan Amerika dan bersedia memerangi pengganas. Bahkan ketika Amerika bersiap sedia untuk berperang, Saddam baru sahaja menamatkan tulisan novelnya untuk dikritik oleh timbalannya Tariq Aziz. Ini menggambarkan bahawa Iraq tidak bersedia berperang dan bukannya ancaman kepada Amerika. Nixon tegas mengulangi bahawa ini merupakan sesuatu yang memalukan kepada pentadbiran Amerika.

Nixon berpeluang menelusuri sejarah perkembangan dan pembesaran Saddam semenjak kecil. Saddam dibesarkan sebagai anak yatim dan sering diejek oleh kanak-kanak lain di Bandar Tikrit kerana ketiadaan ayah dan emaknya yang seorang ahli mistik. Saddam membesar dengan bapa tirinya yang menyuruhnya berhijrah ke Baghdad untuk memenuhi impian dan potensinya dan Saddam bernasib baik kerana bapa saudaranya di Baghdad merupakan Datuk Bandar Baghdad dan jatuh hati pula dengan anak perempuan pakciknya itu, Sajida yang akhirnya menjadi suri hatinya. Itu merupakan permulaan kepada tangga pendakian Saddam ke arena politik. Antara fakta yang menarik daripada Nixon ialah Saddam amat berbangga dengan ketokohan Salahuddin al-Ayyubi yang berasal dari tempat yang sama dengannya iaitu Tikrit walaupun Salahuddin merupakan etnik Kurdish yang pernah dibunuhnya.

Banyak pendedahan-pendedahan menarik yang diceritakan semula Nixon dalam karyanya berkenaan Saddam namun di kesempatan yang terbatas ini yang mahu diperjelaskan dan dipertekankan ialah kekecewaan yang amat besar Nixon terhadap pentadbiran Bush yang membawa petaka besar terhadap rakyat Iraq khususnya selepas Nixon memberikan dua kali taklimat intelijen berkenaan Iraq dan Saddam kepada Bush. Nixon turut mengkritik CIA yang pada sesetengah keadaan kelihatan tidak ‘smart’ dan tidak bersedia berhadapan dengan kejatuhan Saddam.

Disebaliknya kebobrokan yang ada pada dunia intelijen, masih ada insan yang rasional seperti John Nixon yang mendedahkan penyelewangan dan pembohongan pemerintah yang zalim seperti Bush. Dunia tidak akan sekali kali lupa akan perbuatan terkutuk yang dilakukan Bush-Blair dan lambat laun pasti mereka berdua akan menerima pembalasan setimpal dan selayaknya dengan penderitaan rakyat Iraq.

Analisis Awani 7 Mei 2017 : Hari Belia Negara 2017 : 'Ekspresi Negaraku'PERUTUSAN SEMPENA HARI BELIA NEGARA 2017

1) 15 Mei setiap tahun merupakan hari istimewa bagi belia di Malaysia kerana sumbangan dan pengorbanan mereka membangun belia dan Negara diraikan dan diiktiraf oleh Kerajaan dan Negara.
.

2) Hari Belia mengingatkan para belia betapa besarnya peranan mereka di barisan hadapan untuk membangunkan diri dan masyarakat serta menjauhkan diri daripada anasir anasir jahat dan merosakkan.
.

3) Belia merupakan aset atau unsur yang paling penting dalam sesebuah Negara yang harus digilap dan bukan disekat.
.

4) Rasulullah merupakan pendidik belia yang terbaik yang bukan hanya menyayangi belia tetapi menghakupayakan (empower) belia dengan memberikan peranan penting kepada belia dalam urusan Negara dan seharian.
.

5) Justeru masyarakat harus terus memberikan perhatian mendidik dan membimbing belia untuk menyerlahkan potensi mereka dengan mempraktiskan "enabling - ensuring - empowering" bagi mempersiapkan mereka berhadapan dengan cabaran masa depan yang mencabar dan ekstrem.
.

6) Di kesempatan ini saya sukacita memperingatkan di kala belia Malaysia bergembira hari kebesaran belia ini, jangan kita lupa 15 Mei merupakan hari malapetaka bagi belia dan rakyat Palestin di mana tanahair mereka dijajah oleh Zionis 69 tahun yang lepas. Kesedihan mereka menjadi berganda apabila terpaksa menjadi pelarian kali kedua selepas khemah perlindungan tidak lagi selamat selepas perang meletus di Syria semenjak 2011.
.

7) Oleh itu belia boleh kekalkan terus keamanan dengan mensyukuri nikmat ini melalui keterlibatan dalam arena bantuan kemanusiaan dan advokasi keamanan di semua lapisan masyarakat.
.

8) Selamat menyambut Hari Belia Negara, belia cerminan masa hadapan Negara.
.

JUFITRI JOHA
Pengerusi MLLFS &
Naib Presiden Majlis Belia Malaysia

Sabtu, Mei 06, 2017

Konvensyen Belia Negara 2017
ARTIKEL TRIBUTE SEMPENA
KONVENSYEN BELIA KEBANGSAAN
SAMBUTAN HARI BELIA NEGARA 2017

TEMA :
“TRANSFORMASI NASIONAL 2050 : ASPIRASI KEPIMPINAN BANGSA ANGKASA”


JUFITRI BIN JOHA
NAIB PRESIDEN
MAJLIS BELIA MALAYSIA


Fikrah seorang Negarawan tulen bukan hanya berbicara soal pilihanraya akan datang tetapi yang lebih penting generasi masa hadapan atau dengan izin “A State man not merely talk about next general election but instead next generation”. Transformasi Nasional 2050 atau TN50 yang diumumkan oleh Dato’ Seri Najib Tun Razak dalam pembentangan Belanjawan 2017 di Parlimen pada tahun lepas merupakan aspirasi masa hadapan yang ingin melihat nasib generasi masa hadapan yang lebih gemilang sebagai bangsa terhebat.

Januari 2017 lepas, TN50 telah pun dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri di Universiti Malaya (UM) dan sedang giat dalam proses untuk mendapatkan sebanyak mungkin input dan aspirasi generasi muda tentang masa depan 30 tahun kehadapan. Y.B. Khairy Jamaludin Menteri Belia dan Sukan berhasrat untuk melakukan dialog dan temuseru bersama belia sebanyak mungkin dan mensasarkan sehingga satu juta belia sebagaimana yang diucapkannya ketika Majlis Perundingan Belia Negara (MPBN) pada 20 April 2017 yang lepas.

Setakat capaian hampir setengah juta belia pada ketika ini, terdapat lima aspirasi utama yang dikenalpasti oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan (KBS) semasa sesi dialog dan sumbang saran iaitu berkaitan pekerjaan dan kekukuhan ekonomi; persekitaran yang mapan; pendidikan berkualiti; perkhidmatan awam yang baik; dan minda dan jatidiri yang kukuh. Kerajaan diharap terus membuka ruang dan harus telus mendengar segala idea, aspirasi mahupun kritikan yang membina.

Majlis Belia Malaysia (MBM) sebagai pemegang taruh utama pembangunan belia Negara di samping KBS turut bergerak aktif dan proaktif mendapat pandangan dan aspirasi pelbagai kelompok belia bagi membawa suara dan pandangan mereka ke atas. Selain pelbagai segmen dan kelompok belia yang didekati, pihak MBM juga prihatin dengan masa depan industri angkasa Negara kerana kebanyakan kuasa besar dunia mahupun Negara yang sedang membangun seperti Nigeria sedang dan terus berlumba untuk mengeksplorasi dan menguasai jagat raya. Negara kecil seperti Luxemborg menurut Dr. Mazlan Othman pun melabur sebanyak 227 juta USD dalam perlombongan Asteroid di angkasa.

Bukan sahaja Negara, individu elit seperti Elon Musk dan Richard Branson sudah pun melancarkan projek kapal angkasa mereka sendiri untuk membawa manusia melancong dan menjelajah angkasa lepas yang amat luas dengan pakej space hotel yang terapung mengelilingi Bumi. Muncul juga di sana space start-up yang dipelopori oleh anak-anak muda.

Untuk menjadi dua puluh kuasa besar dunia dan menjadi bangsa hebat, bidang angkasa wajar diberi perhatian sementelah Kerajaan melalui Majlis Sains Negara telah pun bersetuju mewujudkan Dasar Angkasa Negara bagi memandu arah tuju utama dan masa depan bidang angkasa. Usaha meramaikan lagi generasi muda yang minat di dalam astrofizik dan astronomi harus dipertingkatkan di kala Malaysia berjaya melahirkan individu seperti Hafizah Ibrahim yang terlibat dalam pasukan penyelidik Teori Gravitasi Albert Einstein dan Adlyka Annuar yang mengkaji Supermassive Black Hole.
Justeru bersempena Hari Belia Negara 2017 pada tahun ini, Majlis Belia Malaysia (MBM) akan menganjurkan Konvensyen Belia Kebangsaan (KBK) pada 15 Mei 2017 (Isnin) di Grand Ballroom, Hotel Marriot Putrajaya dengan memberikan fokus kepada TN50, atau Transformasi Nasional 2050 ini.

Tema yang diangkat KBK iaitu “Transformasi Nasional 2050 : Aspirasi Kepimpinan Bangsa Angkasa” dengan hasrat untuk mengupas dan berbincang tentang agenda kepimpinan bangsa angkasa. Kepimpinan belia yang dicitrakan ialah kepimpinan yang mempunyai ciri-ciri bangsa yang maju yang menguasai angkasa. Mereka mempunyai kualiti dan kekuatan kepimpinan seumpama angkasawan yang disifatkan sebagai profesyen yang tough dan bukan sebarangan orang yang terpilih.

- “Bangsa Angkasa” atau Space Nation adalah bangsa yang sentiasa mempunyai impian tertinggi. Bangsa Angkasa mempunyai tamadun yang hebat. Oleh itu bangsa Melayu dan bangsa Malaysia akan terus kita angkasakan. Kita perlu menggali Sains dan teknologi, memiliki pengetahuan dan kemahiran, menguasai pelbagai bahasa, menjana ilmu, mengukuhkan iman, berbudaya cemerlang dan bercita-cita setinggi angkasa. -

“Petikan ini oleh YAB Perdana Menteri Malaysia ketika menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri semasa ucapan perhimpunan UMNO 2007”.

MBM mengambil inisiatif menampilkan dalam KBK panelis seperti Dato’ Dr Sheikh Muszhapar Shukor yang meneroka alam ciptaan Tuhan mengharumkan nama Malaysia pada 10 Oktober 2007. Kejayaan sempena 10 tahun ke angkasawan ini tercatat dalam liputan sejarah dengan tinta emas yang terukir sepanjang zaman kerana berjaya berada di Stesen Angkasa ISS. Ke arah TN50 akan terus melangkah ke era penerokaan baru untuk memahami ilmu dan teknologi aeroangkasa. Usaha ini bukan sekadar menghantar seorang angkasawan, tetapi adalah simbol impian satu bangsa yang boleh mencapai kejayaan untuk menggalakkan anak muda minat dalam bidang angkasa. Justeru kita amat menanti kelahiran angkasawan kedua dan seterusnya.

MBM turut membariskan dua orang panel lagi yang mempunyai kepakaran masing-masing iaitu Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim dan Encik Syukran Idris akan berbincang tentang cabaran-cabaran yang bakal dihadapi belia menjelang tahun 2050, khususnya dalam bidang sains dan teknologi. Ia mengubah corak pemikiran generasi muda agar mereka lebih melibatkan diri dalam sains angkasa dan juga melahirkan sebuah negara yang rakyat bersemangat dan berdedikasi yang percaya kepada diri untuk membawa negara ke satu tahap status yang lebih berkesan dan lebih tinggi. Dr Amani merupakan pensyarah Universiti Islam Antarabngsa Malaysia (UIAM) dan wanita pertama negara yang terlibat dalam penghantaran projek penyelidikan ke Marikh melalui Agensi Angkasa Amerika (NASA) dan Encik Syukran merupakan perunding latihan Generasi Marikh yang melatih para pelajar mempunyai kualiti kepimpinan seperti seorang angkasawan dan minat dengan bidang angkasa.

MBM mengharapkan penyertaan seramai mungkin para belia bagi mendengar perkongsian yang hebat di KBK ini sekaligus terus mengharapkan idea dan aspirasi belia mengenai masa depan bidang angkasa dan perbincangan penerapan ciri-ciri bangsa angkasa kepada kepimpinan belia Negara.

Kami mengalu-alukan kedatangan semua dan boleh mendaftar di www.belia.org.my.


Rabu, Mei 03, 2017

Kata Aluan BUKU : "Hanya Senyummu Yang Terlihat"Setinta Kata
Pembakar Nyalarasa


Khidmat bakti di pentas antarabangsa mempertemukan minda dan hati 4 orang anak muda #Ajeerah, #Faiz, #Siraj dan #Farah untuk mencoret pengalaman berharga di dalam buku yang amat bermakna ini. Usaha mendokumentasikan akaun pengalaman peribadi 4 pemimpin relawan Malaysia Youth Volunteer Leader (MyCorps) wajar dipuji kerana mereka berusaha berkongsi suka duka inside story menaburkan bakti kepada khalayak pembaca khususnya untuk tatapan generasi muda di luar sana sekaligus merangsang untuk bersama-sama menyingsing lengan untuk bersukarela. Perkongsian walaupun dalam mode santai dan monolog refleksi diri namun tetap diselitkan dengan fakta-fakta ilmu yang menyegarkan. A coalition of mind and heart ini menghasilkan sebuah karya yang memberikan dimensi dan perspektif tersendiri anak muda terhadap kehidupan dan kepemudaan.

Perkongsian pengalaman ini bukan sekadar perkongsian biasa tetapi kisah unik penulis permusafiran menemui erti dan makna sebenar kehidupan. Mereka menemui makna dan nilai pada memberi dan tidak pantas mengeluh terhadap kesulitan apatah lagi menyalahkan takdir atas sebarang nasib buruk yang melanda diri. Pengalaman bergelumung di lapangan kemasyarakatan dan halaman kemanusiaan banyak menginsafkan mereka dan bersyukur atas kelebihan yang mereka miliki berbanding kesulitan yang jauh lebih sukar yang dihadapi oleh penduduk serba miskin di Kemboja dan pelarian serta mangsa perang di Timur Tengah. Pengalaman kerohanian ini benar-benar merubah sempadan diri dan mencetus semangat luar biasa untuk terus berubah menjadi manusia bermanfaat. Lesson learned ini turut mengangkat semangat patriotisme untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa besar (middle power) penyebar mesej keamanan dan kemanusiaan. Dunia sudah lama menderita, mereka sedang menunggu messiah yang sudi dan sanggup membela golongan yang sering ditindas dan tertindas oleh segelintir individu yang rakus dan tamak.

Terpilih menyertai misi kemanusiaan MyCorps selama hampir dua bulan berjaya membuka mata mereka di mana bukan sahaja mereka mendapat faedah fizikal iaitu membantu bagi yang memerlukan tetapi juga faedah maknawi di mana mereka menemui diri sendiri dan Tuhan. Pengalaman ini mengingatkan kita kepada Jason Wood, penulis Leaving Microsoft to Change the World yang menemui makna kebahagian dan kepuasan sebenar sehingga sanggup meninggalkan kerusi empuk Microsoft untuk berkhidmat di pedalaman Asia semata-mata membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik untuk mendapat nikmat membaca.

Secara peribadi menelaah karya mereka menambahkan lagi kosa kata kemanusiaan sambil menyelami sanubari perasaan dan pandangan alam anak muda terhadap aktiviti kesukarelawanan di tengah-tengah jangkitan virus narcissisme yang menggila.

Usaha memupuk semangat kesukarelawan harus terus disemarakkan bagi melihat belia dan rakyat Malaysia yang sudi berkongsi kekayaan dan kemakmuran dengan sebahagian penduduk dunia yang dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran dan kesejukan. Usaha ini juga selaras dengan ajaran dan saranan agama seperti yang dititipkan oleh Sheikh Yusuf al-Qaradhawi di dalam Ushul al-‘Amal al-Khairi fi al-Islam atau Prinsip Amal Kebaikan agar sentiasa berbuat baik; berlumba-lumba membuat kebaikan; bersegera menuju kebaikan; mengajak pada kebaikan; menganjurkan pada kebaikan; mengerjakan kebaikan sekecil apa pun; sentiasa berniat berbuat kebaikan; dan bekerjasama berbuat kebaikan. Di dalam dunia yang sinonim dengan ketamakan dan kerakusan atau apa yang diistilahkan oleh Ronggowarsito dalam syairnya sebagai Jaman Edan (zaman gila) ini, seruan kebaikan dan kesukarelawan ini amatlah releven untuk mengembalikan nilai kemanusiaan atau memanusiakan manusia yang sering alpa.

Sebagai pemimpin sukarelawan, graduan MyCorps dilatih secara intensif untuk tidak menunggu peluang bersukarela (volunteerism seeker), sebaliknya menjadi pencetus dan pencipta (volunteerism creator) yang mewujudkan impak dan gelombang kebaikan di dalam masyarakat. Graduan MyCorps juga diharapkan menjadi informal educator bagi menggalakkan belia dan masyarakat membuat kerja kebaikan, kebajikan dan kesukarelawanan sekecil mana pun sebagaimana yang disebut oleh Nicole Bouchard Boles di dalam lewat karyanya How to Be an Everyday Philanthropist bahawa terdapat 330 cara untuk bersukarela termasuklah give with your presence di mana kehadiran kita menyokong sesuatu aktiviti kebajikan sahaja sudah memadai dikira sebagai perbuatan sukarela. Betapa mudahnya untuk buat baik!

4 penulis ini merupakan produk humanivarsity MyCorps, sebuah projek kepimpinan sukarelawan global yang dicetuskan oleh Menteri Belia dan Sukan, Y.B. Khairy Jamaluddin bagi memberikan ruang dan peluang generasi muda untuk berbakti di pentas antarabangsa pada tempoh masa yang agak signifikan panjang. Kami berasa bertuah kerana turut diizinkan Allah Taala untuk memberikan sentuhan kerdil sebagai barisan jurulatih untuk melahirkan pemimpin sukarelawan ini. MyCorps merupakan projek mengangkat harakat dan martabat generasi muda di mana aset dalaman dan aset luaran terbentuk dengan baik bagi menyokong dan mendokong mereka untuk menjadi warga yang efektif dan menyumbang kepada Agama dan Negara.

Semoga usaha MyCorps dan Kementerian Belia dan Sukan yang murni dan baik ini diteruskan dan akan terus malar memberikan khidmat bakti yang bakal merubah landskap kemanusiaan global.

Kami mengambil kesempatan berharga ini mengucap syabas dan tahniah kepada 4 sekumpulan sahabat MyCorps #Ajeerah, #Faiz, #Siraj dan #Farah ini. Sesungguhnya kami berbangga melihat coretan yang sarat dengan makna keinsafan dan kemanusiaan ini. Coretan yang datang daripada dhomir yang ikhlas ini diyakini mampu menggugah kealpaan sebahagian generasi muda yang masih lena dibuai penipuan dunia dan tidak dapat sama sekali menghargai erti hidup pada memberi. Pesanan tulus daripada kami agar semua anda terus ikhlas dan istiqamah mencipta membantu manusia dan jangan berhenti berlari untuk mencari makna diri, menyerlahkan potensi, mengilhamkan inspirasi, membangkitkan nyalarasa dan melengkapkan kanvas erti kehidupan yang penuh dengan cabaran.
Semoga Allah Taala menerima amal kebaikan ini.

Selamat maju jaya #Ajeerah, #Faiz, #Siraj dan #Farah, anda semua sumber inspirasi generasi muda!

Kami bangga bersama anda!

JUFITRI JOHA
Pengerusi
Malaysia Life Line for Syria (MLLFS)
&
Naib Presiden
Majlis Belia Malaysia (MBM)

Nilai, 10:10 pm
11 April 2017 / 13 Rejab 1438 H

Khamis, Januari 26, 2017

MBM: Wujudkan Jawatan Pekerja Belia Profesional Bimbing Belia Bermasalah (Khamis 6 Oktober 2016)
KUALA LUMPUR: Majlis Belia Malaysia (MBM) mencadangkan diwujudkan jawatan ‘pekerja belia profesional’ untuk ditempatkan di institut pendidikan dan latihan atau institusi masyarakat khusus bagi membantu belia bermasalah.

Naib Presiden MBM Jufitri Joha berkata peranan dan tugas pekerja belia itu lebih fokus kepada membantu golongan masyarakat seperti belia keciciran, belia berisiko dan bekas banduan.

Katanya, peningkatan masalah belia yang telah melalui proses intervensi tetapi kembali melakukan kesalahan memerlukan pekerja belia terlatih untuk membimbing mereka.

“Pekerja belia juga boleh ditempatkan di agensi atau jabatan kerajaan dan memberi khidmat kebeliaan kepada kumpulan sasar berkenaan,” katanya kepada pemberita selepas perbincangan meja bulat ‘Youth Ideas’ anjuran MBM di sini, semalam.

Sementara itu, beliau berkata pihaknya bercadang untuk menubuhkan Pusat Inovasi Belia bagi melatih dan membangunkan golongan belia menceburi bidang keusahawanan dan pekerjaan yang profesional dalam bidang yang diminati.

Jufitri berkata cadangan itu akan diutarakan kepada Majlis Perundingan Belia Negara bagi mendapat dokongan kerajaan.

“Kita sudah ada satu model di Hulu Langat yang mempunyai seorang pekerja belia menyediakan pusat latihan kepada belia yang keciciran, meraikan bakat dan potensi mereka dalam bidang yang diminati bagi menghasilkan sesuatu produk inovasi,” katanya.

Ketua Penerangan MBM Mohammad Rizan Hassan berkata golongan belia perlu mempunyai pendekatan inovasi sosial atau keusahawanan bagi menjadi pekerja mahir terlatih, seterusnya mengharungi rintangan ekonomi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.

Menurutnya, setakat ini, MBM telah membantu hampir 5,000 belia keciciran dan belia berisiko mendapat bantuan dari segi latihan kemahiran dan peluang pekerjaan sejak 2010. — Bernama

SUMBER:

1.) http://www.theborneopost.com/2016/10/06/mbm-wujudkan-jawatan-pekerja-belia-profesional-bimbing-belia-bermasalah/

2.) http://www.bernama.com/bernama/v8/bm/ge/newsgeneral.php?id=1288941

Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam Dunia (WCIT) 2016 : Chairing Y.B. KJ Special Presentation at 1:28:38 (Minutes)https://youtu.be/cZEzP58hzWM

Imbauan: Promosi Konvensyen Belia Kebangsaan 2016 di Selamat Pagi Malaysia (SPM)

Ucapan dan Harapan Tahun Baru 2017