Rayuan untuk Syria

Rayuan untuk Syria

Khamis, Mei 21, 2015

Ucapan Aluan di Seminar Pemikiran Sheikh Muhammad Abduh
Dalam ucapan aluan saya menekankan peranan guru sebagai reformis masyarakat dengan mengambil semangat pemikiran pendidikan Sheikh Abduh. Peranan guru amat besar dalam membuat perubahan kerana pendidikan adalah elemen yang ampuh untuk mencapai tujuan ini. Pelajar yang mahu dilahirkan adalan insan yang seimbang yang berilmu, beradab dan berpendidikan. Saya secara peribadi semakin kuat kepercayaan bahawa pendidikan adalah cara terbaik untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Lebih spesifik saya semakin yakin pendidikan tidak formal melalui pertubuhan belia lebih besar kesannya daripada pendidikan formal walaupun tidak menafikan kepentingan pendidikan formal. Menurut Gibb dalam Modern Trends in Islam, menjelaskan empat agenda pembaharuan pendidikan menurut Sheikh Abduh iaitu:

a.) Pemurniaan ajaran Islam dan kehidupan umat Islam daripada bid'ah dan khuafat;
b.) Mereformasi pendidikan tinggi universiti dengan integrasi antara pendidikan tradisi dan moden dan fardhu ain dan fardhu kifayah;
c.) Mempertahan jati diri Islam dan menolak ideologi yang merosakkan umat dan ini terjelma dalam Risalah Tauhidnya; dan
d.) Membuka semula pintu ijtihad bagi melenyapkan kejumudan dan membangkitkan kekuatan daya fikir.

Sheikh Abduh jelas mahukan perubahan yang seimbang antara hati dan akal. Akal yang cerdas dan hati yang bersih. Jika agenda ini yang dibawa oleh para guru maka saya meyakini kesan perubahan yang besar akan berlaku di dasar bawah strata masyarakat.

JUFITRI JOHA
Pengerusi AIM
Tiada ulasan: